INFORMACE O PROJEKTU 'BRNO CESTA ZA POZNÁNÍM MĚSTA'

 

Projekt ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 a Muzea města Brna

Ve spolupráci s projektem Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit, realizovaným Brontosauřím ekocentrem Zelený klub a Katedrou dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jsme dostali možnost připravit pro obě současné sedmé třídy ZŠ Husova Brno unikátní tvůrčí projekt do hodin výtvarné výchovy a některých dalších vzdělávacích předmětů. Projekt jsme nazvali Brno – cesta za poznáním města. Společně s lektory Muzea města Brna (se sídlem na Špilberku) jsme vybrali 7 významných lokalit města Brna. V těchto místech budeme poznávat kulturně historické dědictví našeho města. Každou lokalitu minimálně jedenkrát navštívíme, zajímavými způsoby budeme společně pátrat po minulosti i současnosti původních brněnských čtvrtí v hradbách. Ale i blízko za hradbami, kde Brno kdysi vzniklo...

Během půlroku se budeme v hodinách výtvarné výchovy pohybovat v terénu a využívat různé výtvarné techniky přímo venku i ve školní výtvarné učebně, dozvíme se přitom mnoho zajímavostí o Brně. Pro každou lokalitu budeme mít k dispozici navíc jednu nebo více dalších osob s důležitou rolí, jsou to tzv. Rádcové našeho projektu (např. šermíř, fotograf, znalec podzemí, divadelník, keramička ad.). V projektu budou také pomáhat mladí výtvarníci - studenti Masarykovy univerzity. Cílem není jen se učit fakta, ale především něco zajímavého prožít, nacházet přátele mezi sebou a spřátelit se také nevšedně s naším městem Brnem.

Historie projektu

Projekt Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit je realizován Brountosauřím ekocentrem Zelený klub. Projekt navazuje na výsledky projektu Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do školních vzdělávacích programů, jenž byl realizován na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 2006 – 2008.

Historické dědictví

Kontakt

BRNO Cesta za poznáním

ludmila.fidlerova@zshusovabrno.cz

ZŠ a MŠ Brno
Husova 219/17
602 00 Brno

542 214 899

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode