Blog

15.02.2011 20:23

POZVÁNKA NA VÝSTAVU :: SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ 25. 2. 2011 v 17:00 :: Křížová chodba Nové radnice

     Zajímá Vás město Brno? Znáte dobře jeho kulturně historické dědictví?   Žáci 7. A a 7. B ZŠ Husova Brno spolu s učiteli a lektorkami Muzea města Brna během půlročního projektu poznávali zajímavá místa našeho města. Díky vstřícnosti mnoha lidí se dostali i do míst, která běžným návštěvníkům zůstávají skryta, setkávali se se zajímavými lidmi. Touto...
31.01.2011 23:23

Labyrint pod Zelným trhem

V brněnském podzemí se mi líbilo. Bylo zde mnoho poučných věcí o historii. Ještě k tomu jsme mohli jít i do nepřístupných částí podzemí, které budou průchodné až na výstavách a tak. Některé dokonce ani potom ne. Naše průvodkyně byla dobrá, i když je škoda, že tam nemohl být Aleš Svoboda. Labyrint brněnského podzemí se nachází na Starém tržišti - Zelném trhu. Od 15. století, s přibývajícím...
11.01.2011 11:11

U svatého Jakuba

Z projektového dne v kostele u svatého Jakuba. U sv. Jakuba mě nejvíc nadchlo točité schodiště nahoru a dolů - schody se nepotkají, já osobně mám z výšek trošku strach, ale jinak to bylo super. Byl jsem překvapený,  že se do věže může jen na Noci kostelů !!!! Historický pracovní sešit: Tak ten mě bavil hodně, ale jednu otázku jsem zapomněl vyplnit, takže jsme se museli vrátit zpět do...
26.11.2010 22:22

Desáté setkání :: Cesta za múzou :: Brno mistrovské II :: umělecké ateliéry

Putování za múzou začalo ve školní výtvarné učebně hledáním ducha tohoto místa pomoci rámování výseků z prostoru - německý architekt Mies van der Rohe také tvrdil, že "Bůh je v detailu"; a úvahou nad textem Františka Pavlíčka o skřítku Gamplovi - duchu náměstí Svobody: Skřítek, dobrý duch místa, vzniká také tím, že nějaké místo pojmenujeme... (František Pavlíček, 2003) Cesta za múzou dál vedla...
26.11.2010 21:21

Osmé setkání :: Fotogram

Světlo na Špilberku :: Tvůrčí dílny v zajímavých prostorách hradu Špilberku. Hledání duše věcí v gotickém sále - fotografické práce s historickými předměty zapůjčenými z depozitáře Muzea města Brna speciální uměleckou technikou fotogramu a focení na dlouhou expozici. Světělné sítě ve středověkém sklepě a hra barev v zrcadlové síni unikátní výstavní expozice Vulcanalia.   ::   7.B ::...
20.10.2010 10:55

Sedmé setkání :: Brno mistrovské :: výtvarná dílna Kov

Zaměření na umělecká řemesla (tematicky následuje v jednom z dalších terénních dní návštěva ateliérů uměleckých škol v blízkosti naší ZŠ). Programem provázela v roli rádce paní Dana Švestková a v jednotlivých skupinách s námi pracovali studenti výtvarného oboru PdF MU. Dílnu dokumentovali zástupci ze skupin Filmaři. :: Příprava otázek na paní Švestkovou v jednotlivých skupinkách. 7. B -...
15.10.2010 08:00

Beseda s archeologem Alešem Navrátilem

V hodině dějepisu proběhla v obou sedmých ročnících beseda s brněnským archeologem Alešem Navrátilem. Fotografie a videodokumentaci pořídili sami žáci: :: :: :: :: :: ::  :: :: ::  
13.10.2010 23:23

Staré Brno :: Co jsme neviděli

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a augustiniánské opatství Fotografie pořízené ze srpnového plánování programu. Původní plánovanou prohlídku a program se nepodařilo uskutečnit z důvodu konání jiné akce v těchto prostorách. Alespoň obrazem nahlédněme...   :: :: :: ::  :: :: :: :: :: :: :: :: ::  
13.10.2010 10:55

Šesté setkání :: Staré Brno :: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bohužel nebylo možno z důvodu neplánovaného konání jiné akce vstoupit do baziliky. Program se odehrál bez prohlídky baziliky minor a opatství. Hru na ticho, inspirovanou znakovou řečí cisterciaček, téma života ve středověkém klášteře a další aktivity zachycují fotografie pana Miloše Strnada a žáků. ::  Mendlovo náměstí. 7. B, pracovní list Staré Brno. :: :: :: :: Hra na Ticho....

Kontakt

BRNO Cesta za poznáním

ludmila.fidlerova@zshusovabrno.cz

ZŠ a MŠ Brno
Husova 219/17
602 00 Brno

542 214 899

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode